Doe Mee

Word vriend van de Stichting Gelukkig Ouder Worden. U kunt bijdragen aan de Stichting door te doneren via de website van Why donate.

U kunt ook bijdragen aan de Stichting met een doorlopende machtiging. Door de doorlopende machtiging kunnen wij een betere inschatting maken van het geld dat wij de komende periode ontvangen. Dat stelt ons in staat nu al besluiten te nemen over projecten in het komende jaar. U kunt op elk moment uw donateurschap stopzetten of wijzigen.

Steun ons mooie werk! Iedere donatie telt. Voor een periodieke donatie kunt u direct en online ons machtigingsformulier invullen.