De Rollator Race op het zorgerf

De Rollator Race op zorgerf Buiten-land was weer een groot succes.