Doe Mee

Wordt vriend van de Stichting Gelukkig Ouder Worden.

U kunt bijdragen aan de Stichting door te doneren via de website van Why donate.

 

 

Periodieke Machtiging

U kunt bijdragen aan de Stichting met een doorlopende machtiging. Door de doorlopende machtiging kunnen wij een betere inschatting maken van het geld dat wij de komende periode ontvangen. Dat stelt ons in staat nu al besluiten te nemen over projecten in het komende jaar. U kunt op elk moment uw donateurschap stopzetten of wijzigen.

Steun ons mooie werk! Iedere donatie telt. Voor een periodieke donatie kunt u direct en online ons machtigingsformulier invullen. 

Stichting Gelukkig Ouder Worden heeft een ANBI-STATUS. Uw bijdrage kunt opgeven bij uw belastingaangifte.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid mede door uw donatie.

Met hoogachting,

Bestuur Stichting Gelukkig Ouder Worden