Over ons

Geluksmomentjes voor iedereen!

De Stichting Gelukkig Ouder Worden (SGOW) richt zich op het bevorderen van de gelukkige oude dag waarbij de stichting zich met name richt op kwetsbare ouderen. Dit doet de stichting door activiteiten en projecten voor ouderen te initiëren, faciliteren en te organiseren, waarmee vitaliteit en sociaal contact bevorderd wordt.

De projecten die we steunen zijn voorbeeldprojecten, die door anderen overgenomen kunnen worden. Bijvoorbeeld het project Vergroot je Wereld waarbij kinderen en ouderen uit Putten bij elkaar gebracht worden, om gezamenlijk dingen te ondernemen.

Een grote groep ouderen is in onze samenleving in de knel geraakt. De kwaliteit van hun leven is beneden de maat. Dit kan en moet in de ogen van de stichting veranderen. De stichting wil dan ook bijdragen aan een samenleving die ouderen faciliteert in een aangenaam leven dat past bij hun mogelijkheden en behoeften.

Hoe realiseert de stichting dit?

  • De stichting maakt innovatieve projecten mogelijk die uitgevoerd worden in midden Nederland. Bovendien dienen deze projecten als inspirerend voorbeeld voor andere organisaties en instellingen in Nederland.
  • De stichting draagt binnen haar mogelijkheden eraan bij dat ouderen, die financieel onvoldoende draagkrachtig zijn, gebruik kunnen maken van voor hen passende voorzieningen in de vorm van een solidariteitsfonds.
  • De stichting faciliteert en initieert, met de inzet van geworven vrijwilligers, speciale activiteiten en projecten voor kwetsbare ouderen in de regio.
  • Door passend vervoer draagt de stichting bij aan de mobiliteit van de doelgroep. Denk hierbij aan vervoer voor dagbesteding en activiteiten gericht op het welzijn van ouderen.
  • De stichting werft fondsen en investeert de geworven financiële middelen in zorgvuldig geselecteerde projecten en activiteiten om bovenstaande mogelijk te maken. Jaarlijks vindt er een financiële verantwoording plaats.

“Mensen gelukkig ouder laten worden. Dat is ons doel. En met welk geluksmomentje dat ook is, dat maakt niet uit. Als het maar geluk brengt.”

De bestuursleden

v.l.n.r. Astrid van Schaik, Johan Mulder, Sandra Beekman, Jack van Zundert

Astrid van Schaik

voorzitter

Gelukkig ouder worden’ wie wil dit niet? Maar is het vanzelfsprekend? Nee zeker niet.

Er zijn kwetsbare groepen ouderen in de samenleving, mensen die in knel raken en juist deze groep faciliteren door het creëren van mogelijkheden, geluksmomenten in hun leven is de reden dat ik ja zei op de vraag om voorzitter te worden van SGOW.

Uit eigen ervaring is dementie dichtbij, is ouderdom onvermijdelijk ook voor onszelf maar dat schuiven we graag van ons af. Juist daar oog en aandacht voor te hebben binnen een stichting die dit mogelijk maakt is voor mij de reden om met heel veel plezier als voorzitter betrokken te zijn.

Het is mijn ambities en doel om samen met ons bestuur invulling te geven aan de visie en missie van onze stichting door projecten te initiëren en geluksmomenten te creëren die werkelijk bijdragen om gelukkig ouder te worden en gelukkig ouder te kunnen zijn.

Johan Mulder

Penningmeester

Als eigenaar van een klein administratiekantoor verzorg ik de financiële en fiscale administratie voor het MKB.

Via een relatie van ons kantoor ben ik betrokken geraakt bij de opvang van ouderen met dementie. Hierbij heb ik gezien hoe dit op een professionele wijze en voor de cliënten en familieleden uitstekende manier georganiseerd wordt. Met name de wisselende en uitdagende manier van tijdsbesteding met o.a. boerderijdieren, werkzaamheden in de (moes-)tuin en zo veel mogelijk buitenzijn.

Daarom ondersteun ik graag de activiteiten van de stichting om voor deze kwetsbare groep ouderen iets extra’s aan te kunnen bieden.

Sandra Beekman

Secretaris

Hoe dementie je eigen leven en dat van je naasten kan veranderen, heb ik aan den lijve ondervonden bij mijn stiefvader. Mede deze ervaring heeft mij al heel snel overtuigd hoe belangrijk het is dat mensen met dementie zoveel mogelijk in de samenleving mee kunnen blijven doen. Hoe lastig dat soms ook kan zijn.

Daarnaast is de bewustwording in de samenleving – van jong tot oud – van wat dementie is en doet ook zo belangrijk. Iedereen kan er mee te maken krijgen. Heel dichtbij of van afstand.

Vandaar ook dat ik met geen twijfel ben toegetreden tot het bestuur van stichting Gelukkig Ouder Worden. Met heel eenvoudige activiteiten en mooie projecten zetten we ons hiervoor in. Geluksmomentjes creëren en bewustwording.

 

Jack van Zundert

Algemeen bestuurslid

Ik zet mij graag in voor mensen met dementie, omdat ik dit al te vaak van dichtbij heb meegemaakt en weet als geen ander dat het iedereen kan overkomen. Wanneer dit je overkomt, ben je volledig afhankelijk van hoe jouw omgeving op je reageert, hoe je wordt geaccepteerd en opgevangen. Mensen zonder dementie kunnen hèt verschil maken voor de medemens die het wel overkomt.

Dementie is niet ver weg, maar dagelijks en meer dan we denken om ons heen aanwezig in de samenleving. Laten we samen het verschil maken en zorgen dat deze mensen zo veel mogelijk plezier hebben, maar zeker ook nog zoveel mogelijk bij ons horen, midden in de samenleving.

Ik probeer dat te doen als bestuurslid van Stichting Gelukkig Ouder Worden, als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland, maar ook gewoon als betrokken mens in de samenleving.

 

Documenten

Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2021
Financiële prognose 2021