Over de Stichting

De Stichting draagt met haar projecten bij aan het levensgeluk van groepen kwetsbare ouderen. Dat kunnen demente bejaarden zijn, maar bijvoorbeeld ook ouderen die getroffen worden door vereenzaming of angst. De projecten die we steunen zijn voorbeeldprojecten, die door anderen overgenomen kunnen worden. Op korte termijn zullen de projecten die we mogelijk maken vooral in samenwerking met het Zorgerf Buiten-land zijn. Bijvoorbeeld het project Vergroot je Wereld waarbij kinderen en ouderen uit Putten bij elkaar gebracht worden, om gezamenlijk dingen te ondernemen. De komende twee jaar gaan we meer van dit soort projecten uitvoeren en gaan we investeren in faciliteiten die bijdragen aan extra geluk op de oude dag.