Besloten voorstelling voor oudere bewoners van Putten

Wat een geweldige middag was dit bij Theater Stroud! Speciaal voor bewoners van de zorginstellingen in Putten en thuiswonende ouderen via Buurtzorg Putten kwam Willeke Alberti een schitterend optreden geven.

Enige tijd geleden hebben we alle zorginstellingen in Putten benaderd en kregen we enthousiaste reacties terug. Een flink aantal bewoners en ouderen van de dagopvang wilden graag naar Willeke komen. Met behulp van de zorgmedewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers van Zorglandgoed Groot Spriel, Hoeve Ruimzicht, Elim, De Schauw, Zorgerf Buitenland en Buurtzorg Putten kon het publiek plaatsnemen in de theaterzaal. 

Er werd meegedeind, meegezongen, meegeklapt en meegenoten! Al het publiek – inclusief de zorgmedewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers – werd door de mooie liedjes die Willeke zong teruggeworpen in de tijd. Met een lach op het gezicht vertrok iedereen flink nagenietend richting huis.

Met dank aan sponsor Sjaardema Uitvaartzorg voor de koffie, thee en lekkernijen.