Sieka Bos, paardencoach en psycholoog, is deze week gestart met het project ‘Zorghoeven’ bij Zorgerf Buiten-Land. Dit project omvat een groepsbehandeling met de inzet van pony’s voor mensen met dementie.

Met de vergrijzing van de bevolking neemt het aantal mensen met dementie toe. “Genezen van dementie is nog altijd niet mogelijk. Daarom is er een toenemende focus op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met dementie. Het belang van onderzoek naar dementie is groot. Daarbij gaat het niet alleen om medicijnen. Ook is er een groeiende behoefte aan (nieuwe) psychosociale interventies die de psychologische en gedragsmatige symptomen van dementie doen afnemen, en daarmee de kwaliteit van leven doen toenemen. Met het project Zorghoeven willen wij hieraan bijdragen door te onderzoeken op welke manier nieuwe interventies kunnen worden ingezet voor mensen met dementie. Specifiek gaat het in dit onderzoek om een groepsbehandeling met de inzet van pony’s”, legt Sieka Bos uit.

“Van jongs af aan voel ik een grote betrokkenheid bij ouderen met dementie. Voordat ik ging studeren deed ik al huishoudelijk werk bij ouderen. Ik vond het contact altijd erg leuk. Daar kwam meer verdieping bij toen ik psychologie ging studeren.” Ook paarden zijn niet weg te denken uit het leven van Sieka. “Als kind was ik veel met paarden bezig. Na mijn eerste kennismaking met paardencoaching was ik gelijk enthousiast over de kracht van het werken met paarden in de hulpverlening. Inmiddels heb ik diverse opleidingen afgerond. Vanuit de paardencoaching ervaar ik hoe goed het voor mensen is om contact te maken met een paard. Paarden scannen hun omgeving en reageren daarop. Zonder oordeel reflecteren zij onze gevoelens en emoties die vervolgens door mij als paardencoach worden gelezen en inzichtelijk worden gemaakt. Aan geheugenproblematiek kun je niet zoveel doen. Maar aan gevoel kunnen we wel wat doen. Door ouderen met dementie in contact te brengen met paarden liggen daar heel veel kansen”, aldus Sieka.

Initiatief ontbreekt vaak bij mensen met dementie, maar een pony doet een appèl op mensen om dichterbij te komen. “Heel veel paarden en pony’s zijn geschikt, maar het temperament is wel verschillend. Een paard dat met grote bewegingen dingen laat zien is niet altijd prettig voor mensen. Voor deze doelgroep waren we op zoek naar paarden die wat subtieler reageren. We hebben voor het project ‘Zorghoeven’ dan ook gekozen voor de inzet van Shetlandpony’s. Deze zijn zeer geschikt en hebben een prettig formaat. Mensen die aan het project deelnemen kunnen zelfs gewoon blijven zitten. Een assistent zal de pony’s begeleiden en ik hou me met de mensen bezig. We gaan stap voor stap kijken of we contact kunnen maken en of we dichterbij kunnen komen. Op lichamelijk vlak gebeurt ook iets met mensen in contact met een paard. Soms gaan mensen letterlijk open. Dat maakt verhalen los en meer is dan niet nodig. Initiatief ontbreekt vaak bij mensen met dementie, maar een pony doet een appèl op mensen om dichterbij te komen en te voelen en te kijken.”

“De eerste fase van het onderzoek, de pilotfase, heeft plaatsgevonden bij Zorgerf Buiten-Land in de periode van juli tot oktober 2020. Hieraan hebben in totaal 28 personen deelgenomen. De resultaten van de pilot wijzen in een positieve richting. Om te komen tot significante resultaten zijn in een tweede fase van het onderzoek grotere aantallen deelnemers nodig. Zorgerf Buiten-Land zal opnieuw deelnemen. Daarnaast hebben we nog zeven andere locaties gevonden die bereid zijn om mee te doen aan het onderzoek. We hopen dit jaar zoveel mogelijk te kunnen onderzoeken en van daaruit conclusies trekken.”

Zorghoeven wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Stichting Gelukkig Ouder Worden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Sieka onder supervisie van prof.dr. M.J. Enders-Slegers van het Instituut voor Antrozoölogie in samenwerking met het Zorgerf Buiten-Land in Putten.